Een kaars verliest geen licht

door er een andere kaars

mee aan te steken;

er ontstaat alleen meer licht.

(Li Hongshi)

ZHINENG QIGONG

Wat is Zhineng Qigong?

Qigong is eigenlijk het best te omschrijven als meditatie in beweging. Het is een Chinese bewegingsleer die al duizenden jaren beoefend wordt en geworteld is in de klassieke Chinese holistische visie op het leven. 'Qi' betekent 'levenskracht' en 'gong' betekent de tijd die je spendeert aan het oefenen van een bepaalde vaardigheid. Letterlijk betekent Qigong dus dat je tijd en aandacht besteed aan het laten stromen en sterker maken van je qi, je levenskracht.

In de loop der tijden ontstonden er ook binnen de Qigong - net als binnen de yoga - verschillende stromingen. Zhineng Qigong is daar één van. Deze vorm werd ontwikkeld door Dr. Pang Ming om het zelfhelend vermogen dat we hebben voor iedereen toegankelijk te maken. 'Zhi' betekent 'wijsheid', 'neng' betekent 'vaardigheid'. Zhineng Qigong heeft dus als doel om ons via oefeningen en zelfontwikkeling vaardig te maken in het aanboren van onze eigen (lichaams)wijsheid. Op die manier kunnen we een sprong maken naar heling, vrijheid en geluk. Zhineng Qigong werd destijds door de Chinese overheid uitgeroepen tot meest effectieve qigongvorm. 

Zhingeng Qigong omvat training op 3 vlakken:

  • Fysiek: Je maakt je lichaam sterk en flexibel. Niet enkel spiersterk, maar sterk op alle vlakken.
  • Qi: Je leert je innerlijke qi versterken en behouden, hetgeen zorgt voor een overvloedige qistroom of energiestroom.
  • Bewustzijn: Je ontwikkelt puur bewustzijn, met onvoorwaardelijke universele liefde.

Op die manier is Zhineng Qigong zowel praktisch en eenvoudig als diep filosofisch. Het praktische element berust op eeuwenoude Chinese qigongvormen. Hieruit werden de meest werkbare elementen geselecteerd waardoor een eenvoudige maar zeer effectieve qigongvorm ontstond. Het filosofische element wortelt in de Traditionele Chinese Geneeskunde, in de drie grote filosofische stromingen uit de Chinese geschiedenis - boeddhisme, daoisme en confucionisme - en in hedendaagse wetenschappelijke inzichten. In Zhineng Qigong komen al deze methoden, denkwijzen en inzichten samen. 

Het is hoe dan ook moeilijk in woorden te vatten. Door werkelijk te spelen met energie en met onze lichaamswijsheid, voltrekken er zich wonderen. 

Wanneer?

Data voor een nieuwe reeks nog te bepalen.

Daarnaast wordt Qigong ook op vraag gegeven. 

QIGONG EN YOGA VOOR KINDEREN

Oosterse beweging op kindermaat

Tijdens deze sessies gaan kinderen op ontdekkingstocht in en met hun lichaam door middel van beweging, spel en dromen. Het doel is in de eerste plaats, naast plezier uiteraard, te leren dat het fijn en veilig is om jezelf te zijn. Spelenderwijs herontdekken ze ook hun gevoeligheid voor energie en de 'stille ruimte' in zichzelf. Dit brengt hen rust, vertrouwen en innerlijke kracht. 

Elke sessie is een nieuw avontuur, ingekleed in een speels thema. Ze laten alle drukte van zich wegstromen in een rivier. Ze leren stevig te staan als een boom, snel te bewegen als een panter en dan weer langzaam als een schildpad, en gaan op reis naar de maan en de sterren.


Onderdelen die tijdens deze sessies aan bod komen zijn onder meer qigong en yogahoudingen, ademhalings- en concentratiespelletjes, masseren, tekenen, visualisaties en meditaties.

Kinderqigong en -yoga geeft kinderen kracht, balans en is waardevol voor het verbeteren van de lichaamshouding, het zelfvertrouwen, de concentratie en het zelfbewustzijn.

Hier gaat het om de vreugde en niet om de techniek en de prestatie. Belangrijk is dat kinderen zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn. En dat ze plezier beleven aan zichzelf en aan de anderen. 

Wanneer?

Zaterdag 16 december van 10u tot 11u: kinderqigong en -yoga voor kids van 6 tot 12 jaar

bijdrage: € 14 - max 10 kids

 

Daarnaast wordt kinderqigong en -yoga ook op vraag gegeven.