ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN EN WORKSHOPS

INSCHRIJVEN

  • Je inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige lesgeld.
  • Betaling van het inschrijvingsgeld in schijven is uitzonderlijk mogelijk, mits vooraf schriftelijk overeengekomen. In dat geval is je inschrijving definitief na betaling van de eerste schijf. Het volledige inschrijvingsgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de opleiding of workshop. 

 

ANNULEREN

  • Annuleren na inschrijving gebeurt steeds schriftelijk
  • Annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding of workshop mits betaling van een administratieve kost van 10% met een minimum van 5 euro en een maximum van 50 euro. Daarna blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd, tenzij je tijdig voor een plaatsvervanger zorgt die aan de voorwaarden voldoet. Dit kan enkel voor de start van de opleiding of workshop. 
  • Je schrijft in voor een volledige opleiding of workshop; bij vroegtijdig stopzetten wordt het resterende inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
  • Niet opgenomen lessen kunnen niet overgezet worden naar een volgende opleiding of workshop, tenzij uitzonderlijk anders wordt overeengekomen. 
  • Opleidingen of workshops gaan pas door bij een op de website vermeld minimum aantal deelnemers. Indien een opleiding of workshop om deze of om een andere reden dient geannuleerd te worden door de organisator, wordt je inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele andere extra kosten ten gevolge van deze annulatie.