Zhineng Qigong

Data nog te bepalen

Bijdrage: € 190 voor de volledige reeks

Maximum 5 deelnemers

Plaats: praktijk te Alsemberg